فرایند اعطای نمایندگی

۱- اعلام درخواست نمایندگی برگزاری کلاس های ریاضی باچرتکه( نیومث) در شهر مربوطه
۲- موافقت اولیه مدیریت فروش و بازاریابی با افزایش تعداد نمایندگان در شهرهای مربوطه
۳- بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی از سوی مدیریت موسسه
۴- ارسال درخواست مکتوب متقاضی نمایندگی به دفتر مرکزی شرکت
۵- برقراری جلسه حضوری بین متقاضی نمایندگی و مدیریت فروش و بازاریابی و مدیریت عامل شرکت
۶- بازدید اولیه بازرس شرکت از محل دفتر معرفی‌شده متقاضی و در صورت تأیید اعلام به متقاضی جهت تجهیز و ارسال گزارش آن به مدیریت فروش و بازاریابی
۷- اخذ تضامین لازم از تأییدشدگان
۸- عقد قرارداد و اعطای نمایندگی در شهرستان مربوطه
۹- تجهیز دفتر نمایندگی مطابق طرح استاندارد شرکت از سوی متقاضی نمایندگی
۱۰- شروع به کار در دفتر نمایندگی تحت نظارت مستقیم دفتر مرکزی نیومث

شرایط عمومی

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور؛
۲- توانایی تجهیز دفتر کار مطابق استاندارد موردنظر شرکت
۳- عدم سوء پیشینه کیفری
۴- قبولی در مصاحبه اعطای نمایندگی و تأیید مدارک توسط شرکت (اولویت با متقاضیانی است که در امر آموزش فعالیت داشته‌اند).

شرایط اختصاصی

۱- قیمت‌های مصرف‌کننده در نمایندگی ها باید الزاماً مطابق قیمت‌های مصوب شرکت باشد.
۲- نماینده الزاماً فردی خواهد بود که موسس آموزشگاه باشد.
۳- نماینده امکان برگزاری کلاس های آموزشی ریاضی با چرتکه برند دیگر را ندارد.
۴- نمایندگی غیرقابل‌انتقال به غیر می‌باشد.
۵- نماینده باید دارای پروانه کسب مرتبط باشد.

جهت ثبت درخواست نمایندگی، لطفا فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نمایید. با تشکر