0
0

لیست نمایندگی

لیست نمایندگی ها

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه: مجتمع آموزشی امام حسین(ع)
نام نماینده: جناب آقای صمد صمدیان
آدرس: تبریز، میدان رازی – روبروی بوستان قرآن مجتمع آموزشی امام حسین (ع)

نمایندگی شماره 1:

نام موسسه: آموزشگاه علمی آزاد آرمان علم

نام نماینده: جناب آقای اسلام واحدی

آدرس: ارومیه، خیابان براعتی، مابین تقاطع میثم و صدا و سیما

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه:
نام نماینده: 
آدرس: اصفهان،


نمایندگی شماره 2:
نام موسسه: دبستان اندیشه پویا
نام نماینده: جناب آقای ایزدی
آدرس: شهرضا، بلوارکشاورز شمالی، روبه روی اولین تقاطع دبستان اندیشه پویا


نمایندگی شماره 3:
نام موسسه:کانون امام خمینی (ره)
نام نماینده: سرکار خانم شادی سعیدی
آدرس: خمینی شهر، منظریه، کوچه پرورش، کانون امام خمینی

نمایندگی شماره 4:
نام موسسه: آموزشگاه پرورش
نام نماینده: جناب آقای فرهادی
آدرس: کوشک،خیابان ولی عصر، ولیعصر 8


نمایندگی شماره 5:
نام موسسه: 
نام نماینده:
آدرس: نجف آباد


نمایندگی شماره 6:
نام موسسه: 
نام نماینده: 
آدرس: کاشان، 
 

نمایندگی شماره 7:
نام موسسه: آموزشگاه علمی فرزانه
نام نماینده: سرکار خانم آفتابی
آدرس: آران بیدگل، آموزشگاه فرزانه جنب اداره آموزش و پرورش

نمایندگی استان البرز:
نام موسسه: خانه هوش و خلاقیت 
نام نماینده: جناب آقای محمد جواد فروغی
آدرس: کرج، خیابان شاه عباسی، جنب امامزاده حس، پلاک 619 واحد یک

نمایندگی شهر فردیس:
نام موسسه: آموزشگاه نو فلاح
نام نماینده: سرکار خانم ناهید نوفلاح
آدرس: فردیس، خیابان ملارد، خیابان اداره برق (گلستان دوم)، سه راهی اول پلاک 598 

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه: بهشت
نام نماینده: سرکار خانم بهشتی
آدرس: اردبیل، خیابان شریعتی، دفترپیشخوان شاه محمدی، کوچه اسلامی

اخذ تضامین لازم از تأییدشدگان

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه: کانون رضوان
نام نماینده: جناب آقای نعامی
آدرس: تهران منطقه یک، میدان تجریش اول مقصود بیک کانون منطقه یک رضوان 

نمایندگی شماره 2:
نام موسسه: آموزشگاه پارسی
نام نماینده: جناب آقای فارسی
آدرس: تهران منطقه 9،تهران سر خیابان اصلی، خیابان نهم، پلاک 15 

نمایندگی شماره 3:
نام موسسه: مدرسه فردوسی حکیم
نام نماینده: سرکار خانم غلامی فرد
آدرس: تهران منطقه 5

نمایندگی شماره 4:
نام موسسه: مدرسه فردوسی حکیم
نام نماینده: سرکار خانم بدرقه 
آدرس: تهران منطقه 2  

نمایندگی شماره 5 :
نام موسسه: دبستان قلم
نام نماینده: جناب آقای مروتعلی افشاری
آدرس: شهر قدس، دبستان غیردولتی قلم 

تجهیز دفتر نمایندگی مطابق طرح استاندارد شرکت از سوی متقاضی نمایندگی

لیست نمایندگی های خراسان جنوبی

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه:شکوه بیان
نام نماینده: سرکارخانم سعیدی
آدرس: فردوس، آموزشگاه شکوه بیان

نمایندگی شماره 2:
نام موسسه: دانشگاه
نام نماینده: سرکارخانم کرمانی
آدرس: بیرجند، دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان شماره1

نمایندگی شماره 3:
نام موسسه:موسسه آموزشی تحقیقاتی ارسطو
نام نماینده: جناب آقای محمدی
آدرس: طبس، موسسه آموزشی تحقیقاتی ارسطو

لیست نمایندگی های خراسان رضوی 

مشهد

دفترمرکزی: آموزشگاه دکترحسابی
آدرس: بلوار وکیل آباد، صیاد شیرازی 13، پلاک 40
تلفن تماس: 31306060
موبایل: 09158008407

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه: کانون شهید فاضلی
نام نماینده: آقای میرزابیگی
آدرس: تربت حیدریه، باغ سلطانی 15

نمایندگی شماره 2:
نام موسسه:پرتوی دانش
نام نماینده: آقای سعیدی
آدرس: تربت جام، خیابان مدرس، مدرس 14

نمایندگی شماره 3:
نام موسسه:حافظه پردازان
نام نماینده: آقای جلالی
آدرس: کاشمر، خیابان دادگستری، روبروی دادگستری 10


نمایندگی شماره 4:
نام موسسه: آموزشگاه علمی آزاد ممتازان
نام نماینده: آقای دهقان
آدرس: نیشابور، آموزشگاه علمی آزاد ممتازان


نمایندگی شماره 5:
نام موسسه: مجموعه مدارس کالج
نام نماینده: آقای معشوقی
آدرس: سبزوار، مجموعه مدارس کالج

نمایندگی شماره 6:
نام موسسه: آموزشگاه علمی دکترشاکری
نام نماینده: سرکار خانم زراعتکار
آدرس: قوچان، خیابان عشق آباد، آموزشگاه دکترشاکری

نمایندگی شماره 7:
نام موسسه:آموزشگاه رایانه ظفر
نام نماینده: جناب آقای مهندس گلباف
آدرس: گناباد، خیابان شوریده، شوریده5، پلاک2

نمایندگی شماره 8:
نام موسسه:آموزشگاه پیشگامان علم و دانش
نام نماینده: سرکارخانم صلاحی
آدرس: بجستان، بلوار بجستانی مقدم، پلاک37

لیست نمایندگی های خراسان شمالی

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه: آموزشگاه مدادرنگی
نام نماینده: سرکار خانم چشمه سیماب
آدرس: شیروان، آموزشگاه مدادرنگی
تلفن تماس:09159789297

نمایندگی استان سمنان:

نام نماینده: جناب آقای فدوی

آدرس: سمنان

نمایندگی شماره 1:

نام موسسه:

نام نماینده: جناب آقای میری

آدرس:زاهدان

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه: سپهر
نام نماینده: جناب آقای محمد جهاد
آدرس: شیراز، فلکه ابوالکلام، کوچه 11، موسسه سپهر

نمایندگی شماره 2:
نام موسسه: کانون ریاضی
نام نماینده: سرکارخانم فروزان بهزادفر
آدرس: نورآباد ممسنی، خیابان شریعتی

نمایندگی شماره 3:
نام موسسه: نگین صدرا
نام نماینده: جناب آقای محسن رنجیر
آدرس: صدرا، خیابان جوانمردی

نمایندگی شماره 4:
نام موسسه: آموزشگاه زحل
نام نماینده: سرکار خانم رویا امیر عضدی
آدرس: کازرون، خیابان محمدی فلکه شهربانی آموزشگاه زحل

نمایندگی شماره 5:
نام موسسه: آموزگاه علوی
نام نماینده: جناب آقای محمد مهدی صادقی
آدرس: فسا، بلوار شهید بهشتی روبروی کانون امام رضا آموزشگاه علوی 

نمایندگی شماره 6:
نام موسسه: دکترحسابی
نام نماینده: جناب آقای سجاد حامل
آدرس: لار، چهل متری اول پشت استخر محمدی دبستان دکترحسابی 

نمایندگی انحصاری استان قزوین نام موسسه:علوم و فنون سرآمد نام نماینده: جناب آقای اکبر قاسمی کیا آدرس: قزوین، میدان عدل روبروی مرکز خرید ایرانیان

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه:آموزشگاه علمی آزاد پندار
نام نماینده: سرکارخانم میرزایی
آدرس: کرمان، جاده تهران، خیابان ابوسعیدی، صدوقی 3، آموزشگاه علمی آزاد پندار


نمایندگی شماره 2:
نام موسسه:پیش دبستانی و دبستان نوردانش
نام نماینده: جناب آقای پاریاد
آدرس: جیرفت، بلوار امام خمینی، خیابان سمیه، نبش سمیه 12، مدرسه نوردانش

نمایندگی شماره 3:
نام موسسه: کانون اداره آموزش و پرورش
نام نماینده: سرکارخانم افتخاری
آدرس: رفسنجان، کانون اداره آموزش و پرورش

نمایندگی شماره 4:
نام موسسه: دهکده ریاضی
نام نماینده: سرکارخانم جهانشاهی
آدرس: سیرجان، بلوار هجرت، حدفاصل چهارراه قاانی و میدان معلم، مدرسه شهید کریمیان

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه:آموزشگاه علمی آزاد پندار
نام نماینده: سرکارخانم میرزایی
آدرس: کرمان، جاده تهران، خیابان ابوسعیدی، صدوقی 3، آموزشگاه علمی آزاد پندار


نمایندگی شماره 2:
نام موسسه:پیش دبستانی و دبستان نوردانش
نام نماینده: جناب آقای پاریاد
آدرس: جیرفت، بلوار امام خمینی، خیابان سمیه، نبش سمیه 12، مدرسه نوردانش

نمایندگی شماره 3:
نام موسسه: کانون اداره آموزش و پرورش
نام نماینده: سرکارخانم افتخاری
آدرس: رفسنجان، کانون اداره آموزش و پرورش

نمایندگی شماره 4:
نام موسسه: دهکده ریاضی
نام نماینده: سرکارخانم جهانشاهی
آدرس: سیرجان، بلوار هجرت، حدفاصل چهارراه قاانی و میدان معلم، مدرسه شهید کریمیان

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه: آموزشگاه علمی آزاد فرهادی
نام نماینده: سرکار خانم شیما فرهادی
آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی سازمان بورس، کوچه صنعت و معدن، پلاک 10

نمایندگی شماره 2:
نام موسسه: نیومث
نام نماینده: جناب آقای نوید خوشبخت
آدرس: اسلام آباد غرب، خیابان فوریت های پزشکی، روبه روی باشگاه بدن سازی شهید نصرتی 

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه: موسسه قرآنی مائده های آسمانی
نام نماینده: سرکار خانم باقری
آدرس: آمل، خیابان امام رضا، رضوان 25

نمایندگی شماره 2:
نام موسسه: آموزشگاه علوی
نام نماینده: سرکار خانم میرزایی
آدرس: قائمشهر، خیابان جویبار، بین خزر22 و 24

نمایندگی شماره 3:
نام موسسه: موسسه نورالمبین
نام نماینده: سرکار خانم سیده اکرم حسین زاده ساداتی
آدرس: بابل،

نمایندگی شماره 4:
نام موسسه: موسسه چشمه زلال مهر
نام نماینده: جناب آقای سید باقر بابایی
آدرس: بابلسر، 


نمایندگی شماره 5:
نام موسسه: آموزشگاه علوی
نام نماینده: جناب آقای مهندس توشه 
آدرس: محمودآباد، آموزشگاه علوی

نمایندگی شماره 6:
نام موسسه: موسسه نسیم بهشت
نام نماینده: سرکار خانم محبوبه امیر خانلو
آدرس: گلوگاه، 

نمایندگی شماره 7:
نام موسسه: نورالکوثر
نام نماینده: سرکار خانم مریم صمدی 
آدرس: ساری

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه: آموزشگاه علمی آزاد واله
نام نماینده: 
آدرس: همدان، خیابان جهان نما، آموزشگاه واله

نمایندگی استان هرمزگان:
نام موسسه: مجموعه تفریحی و آموزشی پرپروک
نام نماینده: سرکارخانم زهرا رئیسی
آدرس: بندرعباس، حدفاصل چهار راه مرادی و چهارراه قدس، ساختمان نیاوران

لیست نمایندگی های یزد

نمایندگی شماره 1:
نام موسسه: کانون ریاضی
نام نماینده: جناب آقای دهقان
آدرس: یزد، میدان شهدای انقلاب، بلوار مدرس، کوچه 5، کانون ریاضی نخبه پروران

نمایندگی شماره 2:
نام موسسه:کانون ریاضی کوثر
نام نماینده: سرکارخانم خواجه پور
آدرس: میبد، خیابان طالقانی، کانون ریاضی کوثر