روز نوشت مدیر

تاریخچه چرتکه
فواید چرتکه برای کودکان چیست؟ چرتکه یکی از ساده ترین دستگاه های محاسباتی می باشد. چرتکه را یک فرد چینی در ۲۵۰۰ سال قبل اختراع کرده است.چرتکه یکی ازابزارهای مناسب محاسباتی برای بازاریان می باشد.کودکانی که در سنین پایین شروع به آموزش چرتکه کرده اند،دارای منطق و ادارک بیشتری ...
ادامه مطلب
چرتکه پلی بین دو نیم کره مغز می باشد
ارتباط بین دو نیم کره مغز و چرتکه چرتکه باعث میشود هر دو نیم کره به صورت همزمان فعالیت داشته باشند.به این صورت که زمانی که دست و ذهن همزمان با هم فعالیت داشته باشند پلی بین نیم کره سمت راست و سمت چپ مغز رده میشود.از این رو ...
ادامه مطلب