همکاران

معرفی کادر اجرایی و مدیریتی مجموعه آموزشی دکترحسابی
  هیئت مدیره مجموعه آموزشی دکترحسابی ۱- سید غلامرضا بحرینی(لیسانس علوم اجتماعی) ۲- سید مصطفی بحرینی(فوق لیسانس کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی) ۳- محمدعلی خادمی(فوق لیسانس برق گرایش قدرت) ۴- دکتر محمدرضا نصیری (دکتری ژنتیک) ۵- سید مصطفی بحرالعلوم طباطبایی (لیسانس حسابداری) ۶- مهدی آهنگری (فوق لیسانس هنر)    تیم ...
ادامه مطلب