0
0

محصولات

اساتید و مولفین برتر

0 دوره

زهره نصری

کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی ۱۵سال اموزش ریاضی و فیزیک در مقطع متوسطه اول و دوم...
 
0 دانشجو
0 دوره

محسن شکوری

کارشناسی ارشد ریاضی محض ۲۰ سال مدرس ریاضی در تمام مقاطع ۲۰ سال معلم پایه...
 
0 دانشجو
0 دوره

خانم یار احمدی

کارشناسی مهندسی محیط زیست ۸سال آموزش محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه ویژه کودکان ۷سال آموزش...
 
0 دانشجو

مربیان برتر

دانش آموزان برتر